Menu Sluiten

Training

Training – art 4 coaches

Eén beeld vervangt soms 1000 woorden

Wat?

Meer en meer is er vandaag nood aan kunstenaarschap in zowel het privé- als in het beroepsleven. Wetenschap en kunde alleen volstaan niet langer. Opvoedkunde wil opvoedkunst worden, geneeskunde geneeskunst, het ontmoeten is sowieso een kunst, we willen creatiever worden in ons dagelijks leven en flexibeler leren omgaan met beroeps- en levenskeuzes.

De kunstenaar in ons wil gewekt en bevrijd worden. Het creatief omgaan met de dingen en met elkaar wordt daarbij veel efficiënter. Creativiteit verrijkt het denken, het gevoel en maakt dat we flexibeler worden in het handelen.

In deze bijscholing leer je hoe je mensen – individuen, groepen en instituten – in vele levens- en werksituaties kan begeleiden daarbij gebruik makend van technieken uit de beeldende kunst.

We werken met natuurlijke processen

In creatieprocessen maken we gebruik van natuurlijke processen waarbij we een energetisch gelaagd mensbeeld hanteren. We wekken het in jouw aanwezige potentieel op een manier dat je er mee kan scheppen. Natuurlijke krachten zijn overvloedig voorhanden en kunnen door de creërende mens gegenereerd en gestuurd worden. Je wekt zelf de energie op die nodig is om je evolutie te voltrekken. Dit uit zich in vreugde, in fantasie, in zelfkennis en uiteindelijk in vrijheid. Scheppende krachten vinden we in de eerste plaats in onszelf maar ook tussen mensen, in de ontmoeting met anderen.

Om dit te bereiken maken we vooral gebruik van de volgende tools:

 • ‘Creatief actief’ via technieken uit de beeldende kunst zoals: lijn, kleur, klei, objecten, assemblage, collage, installatie, land-art, …
 • Observeer de waarnemer om beter te zien
 • Vraaggesprekken
 • Op weg door de “U”, onderzoek en zelfonderzoek, jezelf als poort naar de wereld
 • Het coachen, co-creation, projectwerk

Het spreekt voor zich dat je in deze training zelf doorheen de processen gaat waardoor persoonlijke ontwikkeling bevorderd wordt. De gemaakte ervaringen leer je aanwenden.

We richten ons op begeleiders van de volgende levens- en beroepsvelden.

 • Kunstzinnig werk in scholen en beroepsopleidingen,
 • Persoonlijkheidsvorming – biografisch werk
 • Kunstzinnige begeleiding en vernieuwing in teams en organisaties
 • Culturele projecten
 • Kunstzinnig werk met mensen in bijzondere levensomstandigheden (vb. werkloos, strafinrichtingen, verslavingspreventie, rehabilitatie, burn-out, …)
 • Buitenschools cultureel werk met kinderen en jongeren
 • Werken met zorggroepen, ouderen, anders begaafden

De training verloopt in 3 modules

1. De alchemie van het scheppen. Kennismaking met de basisprincipes waarmee we werken. Je gaat in vier dagen door een intensief proces.

3. Het begeleiden van processen bij individuele mensen. Persoonlijkheidsvorming. Zelfonderzoek.
Deze vierdaagse sessie begint met zelfonderzoek. Van daaruit maken we een brug naar het begeleiden van anderen bij hun persoonlijke zoektocht. De kunst wordt hier als directe en beeldende weg naar binnen aangewend.

3. Werken met groepen. Technieken en wegen om met groepen te werken met hun weerstanden en mogelijkheden. Het werken met groepen vergt een aparte aanpak daar ze een eigen dynamiek ontwikkelen die de ontmoeting van mens tot mens overstijgt. De omgang met kunstzinnige middelen biedt daarbij een enorme hulp. We gaan veel oefenen met onszelf en met denkbeeldige situaties uit de praktijk.
Dit zou je het ontwikkelen van ‘social art’ kunnen noemen waarbij groepsleden zichzelf ten dienste stellen van het geheel om daar hun identiteit terug te vinden. De individuele leden worden, in een goed proces, boven zichzelf uitgetild. Het geheel is meer dan de som der delen en orgaan voor doelen en inhouden die zich alleen niet laten realiseren. Als het goed is werken we hier aan samenwerkingsvormen voor de toekomst.

4. Facultatief
Project- en onderzoekswerk. Het ontwikkelen van creatieve activiteiten voor de ondersteuning van kunstactiviteiten en -projecten en voor de ondersteuning van leertrajecten in opleidingen, scholen en andere doelgroepen zoals teams, instellingen, bedrijven, ….

Praktisch

Data: voorlopig op aanvraag

Kosten

450 € (excl.BTW) per aparte module van donderdagmiddag 14.00 uur tot zondagmiddag 14.00 uur. De donderdag werken we tot 21.00 uur.