Menu Sluiten

Processueel

Werken met processen is een kunst.

Veranderingen kennen een natuurlijk verloop en genereren van binnen uit de kracht om zich te voltrekken. We baseren ons daarbij op een weg die in mijn boek “Creatieprocessen” beschreven staat. Die lopen paralel met de stappen uit ‘Theory-U’ van Otto Scharmer.

Uit het schema vloeien de volgende fases voort:

  1. Contact maken met de kwaliteiten van de teamleden en van de organisatie
  2. De “flow” op gang brengen in een groep
  3. De kracht van het samen werken en worstelen
  4. De kracht van de ontmoeting in het Nu
  5. Samen creëren vanuit de toekomst
  6. Prototyping – laten groeien en bijsturen
  7. Verhoging van je creatieve potentieel met nieuwe vaardigheden

In werksessies richten we ons vooral op die fase waaruit de vraag voortkomt.

Creation Process